Örkelljungabygdens Folkdanslag      -     Funktionärslista 2021
FUNKTIONÄR NAMN ADRESS TELEFON
ORDFÖRANDE Annika Bäcke Sjöhultsvägen 38
286 72  Åsljunga
0705/49 42 45
KASSÖR Inger Fröidh Häckebergagatan 7
266 34 Munka Ljungby
0730/39 19 72
SEKRETERARE Göran Nilsson Duvstigen 13
384 37 Perstorp
0733/31 89 23
LEDAMOT Mona Green Skogvaktarevägen 11
286 72 Åsljunga
0739/41 05 20
LEDAMOT Mikael Borg Idrottsvägen 25
264 31 Klippan
076/347 93 55
SUPPLEANT Leif Svensson Hjälmsjövägen 37
286 35  Ö
rkelljunga
0768/11 74 46
SUPPLEANT Sofia Andersson Koholma 4908
264 54 Ljungbyhed
0734/44 84 54
REVISOR Sven-Olof Hansson Högelid 4
286 31 Ö
rkelljunga
0705/38 78 89
REVISOR Christer Åkesson Toarpsvägen 38
284 92 Perstorp
0702/53 22 75

DANSLEDARE

      Vuxenlag

Sofia Andersson Koholma 4908
264 54 Ljungbyhed
0734/44 84 54
Vakant    
     Vårat Lag
Kristoffer Sturesson Vasabygget 203
284 92 Perstorp
072/219 25 06
Sofia Lönnerheden Ekvägen 3
264 33 Klippan
070/327 74 68
Stina Sturesson, Yxenhult 7327
280 40 Skånes Fagerhult
070/363 51 65
MUSIKLEDARE Leif Svensson Hjälmsjövägen 37
286 35  Ö
rkelljunga
0768/11 74 46
ARKIVARIE Utgår    
TIDNINGSKONTAKT-MAN + Hembygden Styrelsen    
TILLSYNINGSMAN Kristina Leyden Bruksvägen 20
286 35 Örkelljunga
0705/55 16 07
UTLANDS-
SEKRETERARE, Tyskland
Christer Åkesson Toarpsvägen 38
284 92 Perstorp
0702/53 22 75
UTLANDS-
SEKRETERARE, Norge
Kristina Leyden Bruksvägen 20
286 35 Örkelljunga
0705/55 16 07
UTLANDS-
SEKRETERARE
, övriga länder
Styrelsen    
FANBÄRARE Marcus Lind Ekholmsvägen 24 A
286 34 Ö
rkelljunga
0703/20 03 70
DRÄKTKOMMITTÉ Enid Hansson Högelid 4
286 31 Ö
rkelljunga
070/823 73 77
Rose-Marie Lennartsson Hässleholmsvägen 62
284 34  P
erstorp
0703/26 62 99
ARRANGEMANGS-
KOMMITTÉ + lotteri
Göran Nilsson Duvstigen 13
284 37  P
erstorp
0733/31 89 23
Ing-Mari Jönsson Idrottsväen 25
264 31 Klippan
070/246 25 43
Marcus Lind Ekholmsvägen 24 A
286 34 Ö
rkelljunga
0703/20 03 70
Annika Bäcke Sjöhultsvägen 38
286 72  Ö
rkelljunga
0705/49 42 45
FESTKOMMITTÉ Marie Johansson Östra Ringarpsvägen 9
286 91 Örkelljunga
0739/74 3048
Marianne Persson Grytvägen 8
285 34 Markaryd
0730/20 10 18
Kristina Leyden Bruksvägen 20
286 35 Örkelljunga
0705/55 16 07
Annika Bäcke Sjöhultsvägen 38
286 72  Åsljunga
0705/49 42 45
IT-ANSVARIG Siv Nilsson Duvstigen 13
284 37 P
erstorp
0709/45 21 05
UTHYRARE Christer Gunnarsson Åsbovägen 6
280 40 Skånes Fagerhult
070/691 81 70
VALBEREDNING Enid Hansson Högelid 4
286 31  Ö
rkelljunga
070/823 73 77
Bert-Inge Lönnerheden Sjöhultsvägen 38
286 72  Åsljunga
0705/70 33 82

 

  Tillbaka