Lite historia om Örkelljungabygdens Folkdanslag

Föreningen startades 1971 av några eldsjälar, bland andra Maja-Stina och Börje Nilsson som också var spelmän, Svea och Erik Sandersson, Maj och Harry Ek. Som dansledare fick man Åke Mårtensson som redan ledde Perstorps Folkdansgille. De första åren fick dansträningarna alternera allt ifrån gymnastiksalar till hyrda dansbanor.

1977 arrenderade föreningen stallbyggnaden på Hjälmsjöborg, där medlemmarna själva renoverade byggnaden till en mycket vacker lokal, där dansade vi till år 2000. Då köpte vi gamla Scalabiografen och då var det tid för medlemmarna att börja renovera på nytt. Vi har fått en vacker och  ändamålsenlig lokal, där vi trivs mycket bra.

År 2001 fick vi Örkelljunga kommuns byggnadskulturpris för renoveringen.

År 2003 renoverades hela fasaden.

2013 genomförde vi en stor renovering av köket. Vi fick generöst bidrag från Örkelljunga kommun.

Vi har idag två lag som tränar varje vecka Vuxenlaget samt Vårat lag, som är ett lag med funktionsnedsättningar.

Tack vare dansen har vi fått se oss om inte bara i Sverige utan också i Europa bland annat i Tyskland, Holland, Finland, Norge, Belgien, Tjeckien, Frankrike och Danmark. Dansare från laget har även deltagit i festivaler i USA och Kanada.

 
De första som valdes som hedersmedlemmar i föreningen var Svea och Erik
Sandersson på årsmötet 1985
På årsmötet 1986 valdes Maja-Stina och Börje Nilsson till hedersmedlemmar
På årsmötet 2010 valdes Siv och Roland Karlsson in som hedersmedlemmar. Diplom överlämnades under Örkelljungadagarna 2011.

 

På årsmötet 2014 valdes Gunilla och Lennart Sandström till hedersmedlemmar.

 

På årsmötet 2017 valdes Leif Tell till hedersmedlem. Diplomet utdelades
när Leif och Birgit gästade Vårat lag

 

På 50-årsjubileumsfesten den 27 november 2021 utsågs Christer Gunnarsson till hedersmedlem
************************************************************************
Örkelljunga Skyttepaviljong
Ingen tycks veta något exakt årtal för när Örkelljunga skyttepaviljong byggdes, endast att det var i början på detta sekel. Skyttegillet hade redan år 1905 ca 130 medlemmar, och troligen anlades paviljongen med skjutbana under denna tid.  Några foton av Örkelljunga skyttepaviljong finns inte, enär det betraktades som syndigt att dansa, och en anständig fotograf kunde då inte tänka sig att taga foto av något så simpelt som en dansbana. Men varenda söndag dansade man. Protesterna mot paviljongen i förening med en ansträngd ekonomi gjorde att paviljongen såldes till Godtemplarföreningen. De flyttade byggnaden, men funktionen som dansbana kvarstod.
Godtemplarföreningens ordförande Harald Andersson köpte senare paviljongen och drev där en biograf som hette Scala.
Beredskapsmannen Arne Pärsson var under andra världskriget förlagd till trakten och skrev då den berömda schlagertexten om Örkelljunga skyttepaviljong utan att någonsin sett den.
Länk till Örkelljunga kommuns hemsida med historik om Skyttepaviljongen
************************************************************************
I Örkelljunga Skyttepaviljong
Text: Arne Pärsson
Musik: Knut Edgardt

Vi dansade i Örkelljunga skyttepaviljong
vi var dom breda pojkarna men salen den var trång.
På dansmusiken var det förvisso inget fel,
det var ett enradigt Magdeburgerspel:

Ljuveliga toner till mitt öra når:
Örkelljunga skyttepaviljong.
Sköna harmonier ifrån flydda år:
Örkelljunga skyttepaviljong.

Ljuveliga toner till mitt öra når:
Örkelljunga skyttepaviljong.
Sköna harmonier ifrån flydda år:
Örkelljunga skyttepaviljong.

Ja, då fanns inte STIM, å inte nöjesskatten,
te spelemannen la man en bra dusör i hatten.
Han fick ihop en fjorton - femton spänn på en säsong,
i Örkelljunga skyttepaviljong.

Vi dansade i Örkelljunga skyttepaviljong,
när Friska Viljor hade subskriberad kotiljong.
Med vita fingervantar å stärkta söndagsblan,
å riktig mässingsorkester ifrån stan:

Ljuveliga toner till mitt öra når:
Örkelljunga skyttepaviljong.
Samma bitar blåste dom vartenda år:
Örkelljunga skyttepaviljong.

Ibland så blev det sprätt på hambon å polketten,
när möbelsnickar Svensson fick snus i esskornetten,
å tutade en ton som man klämt en med tång,
i Örkelljunga skyttepaviljong.

Vem dansar nu i Örkelljunga skyttepaviljong?
Där vandrar bleka barn som om dom tävlade i gång.
Till musik av The Black Harlem Boys ifrån Skanör,
som spelar be-bod på gehör:

Ljuveliga toner till mitt öra når:
Ylande hyenor i ett djungelsnår:
Charmörerna ser ut som sura karameller,
å flickebarnens miner är inte muntra heller:
Det är en bild av vemod, sex appeal och nageltrång,
i Örkelljunga skyttepaviljong.

Vi dansade i Örkelljunga skyttepaviljong,
min tös var rund och rar å lukta ådekolung!
Sen följde ja´na hemåt, en mil å lite mer,
å sen så - nähä, de angår inte er!

Ljuveliga toner till mitt öra når:
Örkelljunga skyttepaviljong.
Fågelsång i träna kring en bonnagår:
Örkelljunga skyttepaviljong.

Polketter hör jag än i våran lilla stuga,
jag nynnar med så smått - å då ler min kära fruga.
Håhåjaja - de var ju den vi dansade en gång,
i Örkelljunga skyttepaviljong.

 

Tillbaka