Interiörbilder från Scala

 
.

horizontal rule

Hallen vy från entrén

 

Planritning Scalapaviljongen

Kontaktperson: Christer Gunnarsson 070-69 18 170